Kormányrendelet a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről

A Kormány 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelete szerint

Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe az országos, regionális és elővárosi (helyközi) és a helyi személyszállítási közszolgáltatást (utazási kedvezmény) a veszélyhelyzet ideje alatt

a) a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó,
b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti jogviszonyban álló,
c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti jogviszonyban álló,
d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban álló, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy.
Az utazási kedvezményre jogosult személy a jogosultságát a foglalkoztató által a 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet melléklete szerint kiállított igazolással és a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal igazolja.

– Az információ forrása a CÉHálózat –

Hozzászólások lezárva.