Aktuális NFSZK pályázati kiírások

Olvasóink figyelmét két aktuális pályázati kiírásra szeretnénk felhívni az alábbiakban.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet – amelynek lebonyolítását a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. végzi –

„Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” (CH2021) címmel

A pályázati program célja a fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, ennek keretében

– a bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást igénybe vevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
– a nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
– a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

Támogatásban részesülhetnek olyan egyesületek, illetve alapítványok, amelyek a szociális szakosított ellátások közül a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szakosított ellátásokra engedéllyel rendelkeznek az Sztv. szerinti szolgáltatói nyilvántartásban:

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

– fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek ápoló-gondozó otthona
– fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs otthona
– fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs célú lakóotthona
– fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
– támogatott lakhatás fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek részére

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2021. március 1-től 2022. február 28-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen konstrukcióra pályázatot a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NFSZK-hoz legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a – a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

FONTOS! A HAPI rendszerben a részletes költségterv űrlap csak tájékoztató jelleggel van fent. Kitölteni nem kell, csak üressen hagyni és a mentés gombra menni!

Benyújtási határidő: 2021. január 8.

További információ
NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: ch2021@nfszk.hu

További információk, valamint letölthető Pályázati kiírás és útmutató:

https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/ch2021

***

Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása 2021 (kód: AUT2021)

A pályázat célja, célcsoportja

Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, ennek keretében:

– az autista otthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
– nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
– a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

A CH2021 pályázattól eltérően itt támogatásban részesülhetnek olyan egyesületek, illetve alapítványok, amelyek Szociális alapszolgáltatásként nappali ellátást nyújtanak fogyatékos személyek részére. A fentebb említett személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások szintén lehetőséget jelentenek a pályázati programban való részvételre.

Benyújtási határidő: 2021. január 8.

További információ
NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: aut2021@nfszk.hu

További információk, valamint letölthető Pályázati kiírás és útmutató:

https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/aut2021

Hozzászólások lezárva.