Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása 2020

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. feltételes pályázatot hirdet
„Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása 2020” (FOGLALKOZTATÁS2020) címmel.

A pályázat célja

A pályázati program célja, hogy a pályázó szervezet és a munkáltató szoros együttműködése során, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és modellprogramok révén elősegítse a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos személyek által betöltendő új munkahelyek létesítését és munkahelyek megőrzését.

A pályázat közvetlen célcsoportja

megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személyek, különösen
– a járványügyi veszélyhelyzet alatt munkanélkülivé vált, vagy
a járványügyi veszélyhelyzet miatt elhelyezkedni nem tudó személyek;
– nyílt piaci munkáltatók, különösen
a járványügyi veszélyhelyzet által fokozottan érintett ágazatok munkáltatói.

A pályázat közvetett célcsoportja

komplex rehabilitáció intézményrendszerének szereplői.

A pályázók köre

Legkésőbb 2019. január 1-jén létrehozott, megváltozott munkaképességű személyeket – beleértve a fogyatékos és egészségkárosodott embereket is – tömörítő vagy segítő szervezetek, intézmények.

A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szükséges szerepelnie a fogyatékos / megváltozott munkaképességű személyeknek, mint célcsoportnak.

Támogatható programok, támogatás mértéke

A pályázatban megpályázható szakmai tevékenységek köre a pályázat közvetlen célcsoportjára irányulóan:

a) munkahelyek megőrzését támogató tevékenységek;
b) munkahelyek létrehozását támogató tevékenységek;
c) foglalkoztathatóságot támogató kompetenciafejlesztés, képzések;
d) egyéb, a pályázati célhoz illeszkedő tevékenységek.
A pályázat benyújtása és megvalósítása kizárólag legalább egy nyílt piaci munkáltatóval megkötött együttműködési megállapodással és a munkáltatói igényekre történő reagálással lehetséges.

A pályázók szükség szerint tervezhetnek szakmailag indokolt, a projekt célját és hatékony megvalósítását támogató tevékenységeket. A tevékenységek épülhetnek a jogszabály által meghatározott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokra, azonban tervezhető innovatív szolgáltatási elem, komplex szolgáltatási folyamat is.

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

Az indikátorok – melyek a program előrehaladását jelző mutatók – darabszámát a megpályázott összeg függvényében kell meghatároznia a pályázó szervezetnek, amelyek objektíven mérhetők, dokumentációval alátámaszthatók.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 182 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NFSZK között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít.

Forrás megnevezése: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény XX. EMMI fejezet 20. cím, 46. alcím „Megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok” fejezeti kezelésű előirányzat.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 1 000 000 Ft
Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 8 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100,00{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}
Saját forrást nem szükséges biztosítani

A pályázati program megvalósítási időszaka: október 1. – 2021. december 31.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk:
Jelen pályázatot az NFSZK pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu/

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az NFSZK-hoz legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a – a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Benyújtási határidő: 2020. szeptember 10.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ
NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: foglalkoztatas2020@nfszk.hu

Részletes Pályázati Felhívás és Útmutató, valamint további információk a kiíró honlapján érhetőek el, ITT.

Hozzászólások lezárva.