Megjelent a rendelet a 2020. évi bérkompenzációról

Megjelent az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása, amely a 2020. évre vonatkozó bérkompenzáció részletes szabályait tartalmazza a szociális szféra számára. Ugyancsak megjelent az ápolók, szakápolók kiegészítő pótlékának összegéről, kifizetéséről szóló rendelet is. Jogszabályfigyelő a CÉHálózat jóvoltából tagszervezeteinknek és érdeklődőknek.

A) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) a következő 9/C. alcímmel egészül ki:

„9/C. A 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja

29/B. § (1) 2020. január–december hónapokra a 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2020. évi bérkompenzáció) az a fenntartó jogosult, amelynek a 2020. évre a 3. melléklet szerinti szolgáltatás után a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.3) alapján támogatást állapítottak meg.

(2) A 2020. évi bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították. Az e rendelet szerinti pótigény és lemondás esetén a 2020. évi bérkompenzáció is a támogatás módosult alapja után jár.

(3) A 2020. évi bérkompenzáció fajlagos összegeit a 3. melléklet határozza meg. A fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni vállalkozót a 3. melléklet szerinti támogatás 30{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-ának megfelelő támogatás illeti meg. Azon jogcímeknél, amelyeknél a Kvtv. 2., illetve 8. melléklete az ott meghatározott esetekben eltérő mértékű, eltérő arányban meghatározott támogatást állapít meg, azt a 3. melléklet szerinti bérkompenzációs támogatásra is alkalmazni kell.

(4) Az igazgatóság a 2020. évi bérkompenzációt a fenntartó 2020. évi támogatását megállapító határozatban vagy – ha azt már e rendelet hatálybalépése előtt meghozták – 2020. július 10-éig, hivatalból állapítja meg, kivéve, ha a fenntartó a 2020. évi bérkompenzációról az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(5) A 2020. évi bérkompenzáció után nem jár egyházi kiegészítő támogatás. (6) Az igazgatóság a 2020. évi bérkompenzáció a) 2020. január–július hónapokra jutó időarányos részét 2020 júliusában egy összegben, b) 2020. augusztus–december hónapokra jutó időarányos részét havonta, havi egyenlő részletekben folyósítja. (7) A miniszter a 2020. évi bérkompenzáció július havi forrását 2020. július 8-áig biztosítja az igazgatóságok részére. (8) A 2020. évi bérkompenzáció a) felhasználására a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a Kvtv3. 2. és 8. mellékletében meghatározott szabályokat, b) elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait kell alkalmazni.

A bérkompenzáció összege a rendelet 3. mellékletéből olvasható ki, amely ITT ELOLVASHATÓ.

Hozzászólások lezárva.