Az Országos Tisztifőorvos 13305-47/2020/EÜIG számú határozata a látogatási és kijárási tilalmat elrendelő határozat módosításáról

A Magyarország területén működő összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményben elrendelt látogatási tilalom tárgyában kiadott, 2020. március 8. napján kelt, 13305-8/2020/EÜIG iktatószámú alaphatározat és az azt módosító további határozatok az alábbiak szerinti rendelkezésekkel módosulnak. Kivonatos összefoglaló.

A szociális intézményekben elrendelt kijárási tilalom nem terjed ki:
– a gyermekjóléti alapellátás keretében működő családok átmeneti otthonára és gyermekek átmeneti otthonára,
– a gyermekvédelmi szakellátási intézményre és a javítóintézetre.
Azon intézmények esetén, ahol fennáll a kijárási tilalom, a következő okokból kerülhet sor az intézmény elhagyására:
– indokolt esetben (pl. munkavégzés céljából, szükséges egészségügyi vizsgálatok elvégzése érdekében)
– különösen méltányolható helyzetben az intézményvezető külön engedélyével,
– az intézmény kertjében, udvarán történő tartózkodás céljából,
– a fogyatékos személyek és a pszichiátriai betegek ellátását biztosító szociális szakosított intézmények esetében az intézmény által szervezett napi szabadidős tevékenységek céljából.

A határozat teljes szövege itt elolvasható.

Hozzászólások lezárva.