Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2020

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2020”
(SZÜLŐ2020) címmel.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázati program átfogó célja a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.

Alcélok: közösségépítés elősegítése, tájékoztatás és tanácsadás, társadalmi integráció, önérvényesítés és érdekérvényesítés segítése, együttműködések és kapcsolati hálók létrehozásának ösztönzése, tehermentesítés, a szülők munkaerő-piacra történő visszatérésének támogatása, mentálhigiénés segítségnyújtás.

Támogatható programok, támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A Pályázók a következő 2 szolgáltatástípusból választhatnak:

A.) Szülősegítő foglalkozások

Célja a közösségépítés, a hasznos ismeretek és információk átadása, tanácsadás, mentálhigiénés segítségnyújtás (önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, konfliktuskezelés, szülői hivatás erősítése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása, gyászfeldolgozás) kikapcsolódási lehetőség biztosítása egyéni vagy csoportos formában.

Az A.) kategóriában minimálisan igényelhető összeg 200.000 Ft, maximálisan igényelhető összeg 400 000 Ft.

B.) Komplex szülősegítő projektek

Célja: a közösségépítés révén a szervezet tevékenységi körének bővítése, területi kiterjesztése, szülősegítő hálózatok és együttműködések kialakítása, az érdekvédelmi tevékenység erősítése, a szülők foglalkoztatásának elősegítése és tehermentesítése, disszemináció, társadalmi érzékenyítés.

A B.) kategóriában minimálisan igényelhető összeg 800.000 Ft, maximálisan igényelhető összeg 1 200 000 Ft.

FONTOS! A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Az elektronikus benyújtás a következő dokumentumok elküldését jelenti a szulo2020@fszk.hu e-mail címre (határidő: benyújtási határidő napja, éjfél):

Pályázati Adatlap Word formátumban
Költségterv Excel formátumban
Adatok Tábla Excel formátumban
Önéletrajzok személyenként külön Word vagy Pdf formátumban

Az elektronikus elküldéskor a „tárgy” rovatba írják be a pályázó szervezet nevét.

A pályázatot postai úton a következő címre kérjük benyújtani:

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (SZÜLŐ2020)

További információ
NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: szulo2020@fszk.hu

Benyújtási határidő: 2020. április 1.

Hozzászólások lezárva.