A KézenFogva Alapítvány akkreditált továbbképzéseket indít

Tagszervezetünk, a KézenFogva Alapítvány akkreditált továbbképzéseket indít az alábbi témakörökben 2020 tavaszán:

Szexualitással kapcsolatos konfliktusok kezelése fogyatékos felnőttek intézményi ellátása során

A képzés célja:

A tréning célja olyan ismeretek átadása az értelmileg sérült emberekkel foglalkozó szakemberek számára, amelyek az értelmi fogyatékos felnőttek szexuális viselkedésével kapcsolatos kérdéseket, problémákat, döntési helyzeteket, a konfliktusok esetén a megfelelő bánásmód kialakítását elemzi és tisztázza. A képzés során a hallgatók olyan készségekre tesznek szert, amelyek célja a kommunikáció megkönnyítése, a személyes és intézményi hozzáállás tisztázása, a szexualitás megéléséhez szükséges keretek és feltételek kialakítása, konfliktuskezelés az önkielégítés, a gyermekvállalás, illetve szexuális erőszak kapcsán.

A képzés engedélyszáma:

S-05-017/2019

Képzési díj: 35.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2020. február 28.


Könnyen érthető kommunikációt (KÉK) használó szociális segítők intenzív képzési programja

A képzés célja:

A Könnyen Érthető Kommunikáció technikájának elsajátítása igen széles körben hasznosítható. A módszer segítségével az értelmileg sérült, az olvasási nehézségekkel küzdő, valamint a nyelvi zavarokkal küzdő emberek számára is könnyebben adhatók át a szükséges információk, így jobb minőségűek lehetnek a szociális szolgáltatások.

A képzés engedélyszáma:

T-05-011/2019

Képzési díj: 28.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2020. február 28.

A képzés időpontjai: 2020. május 5-6, és május 28-29.


Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek – az autizmus szempontú, infó-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei

A képzés célja:

A képzési program célja, hogy az autizmussal élő gyermekek közvetlen és közvetett szociális ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon, és készségeket fejlesszen az érintett gyermekek és családjaik segítése érdekében. A képzési program sikeres elvégzésével a hallgató különböző szintű korszerű ismeretekre tesz szert, megismeri az autizmus spektrumzavar természetét, a terápiás alapelveket, a gyermekkori segítségnyújtás lehetőségeit, az ellátórendszert és a jogszabályi kereteket. A megszerzett ismeretek birtokában képes a szociális szakterületen belül hatékonyabban illeszteni szolgáltatásait az autista gyermekek egyéni igényeihez, továbbá eredményesebben tud a többi szakemberrel és a családdal partnerségben együttműködni, ezáltal elősegíti az autizmussal élő személyek társadalmi befogadását.

A képzés engedélyszáma:

T-05-010/2019

Képzési díj: 28.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2020. február 28.


LANTEGI – Új munkaképesség – felmérő módszer a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása érdekében

A képzés célja:

A tanfolyam célja a Lantegi módszertani rendszer elsajátítása, mely a személyi, munkahelyi, és munkaköri profilok elemzésével növeli a fenntartható foglalkoztatás esélyeit. A tanfolyam elvégzése után a résztvevők képessé válnak a Lantegi személy és munkakör profilok felállítására, illesztésére, és az egyéni fejlesztési tervek, és munkahely adaptációját, akadálymentesítését elősegítő javaslatok kidolgozására.

A képzés engedélyszáma:

T-05-027/2017

Képzési díj: 76.200 Ft

A képzés időpontjai:

2020. április 15-16-17., május 8. Vizsga: május 22.

Jelentkezési határidő: 2020. február 28.


A képzések helyszíne:

KézenFogva Alapítvány, 1093 Budapest, Lónyay u. 19.

Jelentkezési lap letölthető itt.

További információ: Sebestyén Gabriella, Tel: 1/215-5213, sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu

www.kezenfogva.hu/kepzes

Hozzászólások lezárva.