Fontos változások a NEA pályázatoknál

Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 18/2019. (XII. 17.) MvM rendelete a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról. Ez a jogszabály több, civil szervezetekre vonatkozó kedvező változást léptet életbe.

Az alábbi összefoglaló tartalmazza, hogy mely rendelkezések módosultak, és ahol szükséges, magyarázattal is szolgál a könnyebb érthetőség érdekében.

A civil szervezetek összes bevételére vonatkozó értékhatár emelése 50 millió forintról 75 millió forintra, amely a nagyobb bevétellel rendelkező pályázóknak ad lehetőséget a NEA-ból történő pályázásra

Jogszabályi megjelenítése: NEAr. 14. § (1) bekezdése

Módosítás összefoglalása: A Nemzeti Együttműködési Alap rendeltetésénél fogva lehetőséget teremt a civil szervezetek működésének és szakmai programjainak költségvetési támogatására. A jelenleg hatályos rendelkezés alapján, azon civil szervezet számára, amelynek a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti év vonatkozásában a beszámolóval igazolható éves összes bevétele elérte vagy meghaladta az ötven millió forintot, a NEA terhére kizárólag működési célra adható finanszírozás, visszatérítendő támogatás formájában.

Várólista megszüntetése a NEA pályázatoknál

Jogszabályi megjelenítése: Hatályát vesztő rendelkezések: NEAr. 2.§ 27. pontja; 4.§ (13) bek.; 4.§ (14) bekezdés b) pontja; 4.§ (15) bekezdése

Módosítás összefoglalása: A pályázati felhívásra benyújtott pályázatok esetén a támogatási döntés meghozatala után eddig alkalmazott, a források korlátossága miatt támogatásban nem részesülő, szakmailag megfelelő pályázatokat tartalmazó rangsor, a várólista megszüntetését célozza. A rangsor 2012-es bevezetése óta a várólistáról való előreléptetés tapasztalatai alapján az előreléptetés és a szerződéskötés a tárgyév harmadik negyedévében történik, amely a szervezeteknek a projektek megvalósítása szempontjából nehézséget jelent. Mivel a NEA bevétele és év végi maradványa nem vonható el, ezért a támogatásokból bármely jogcímen visszamaradó források nem vesznek el, hanem a következő év NEA keretébe kerülnek felhasználásra. A várólista megszüntetésének hatályba lépése 2020. szeptember 1.

Hozzászólások lezárva.