Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása 2020

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázati program célja a fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, ennek keretében

a bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást igénybe vevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
a nem várt ellátási problémák megoldása, valamint
a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése a cél.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti olyan magyarországi székhelyű civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:

– alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
– egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet)
ÉS a nyújtott szociális szakosított ellátások közül az alábbi típusokra van engedélye a szolgáltatói nyilvántartásban, amit az NFSZK a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §-ban meghatározottak közül figyelembe vesz:

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

– fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek ápoló-gondozó otthona
– fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs otthona
– fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs célú lakóotthona
– fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
– támogatott lakhatás fogyatékos/pszichiátriai beteg személyek részére

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.

Benyújtási határidő: 2020. január 6.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (CH2020)

További információ:

NFSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: ch2020@fszk.hu

Kapcsolódó pályázati anyagok INNEN letölthetők.

Hozzászólások lezárva.