Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) Közösségi Környezet Kollégiuma pályázatának célja a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása, amelyet a civil szervezet alapcélja szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthat.

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: szövetség, alapítvány vagy egyesület.

A hatókör: civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet:
a) helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére korlátozódik;
b) területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit, azaz kevesebb, mint 7 megyében végez tartós tevékenységet;

Pályázat benyújtási határideje: 2019. március 27.
Azon pályázatok, amelyek határidőben az EPER-ben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.

FONTOS! Azon civil szervezetek, amelyek a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.”című pályázati kiírások keretében (NEA-19-Ö kategóriák keretében) pályázatot nyújtottak be, azok jelen pályázati kiírás keretében pályázat benyújtására nem jogosultak!

Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100.000 forint, maximuma 200.000 forint, melyhez önrész nem szükséges.

Formai és egyéb feltételek:

A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2.000 Ft

A pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (érvényesnek
nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie.

A fentebb ismertetett feltételek teljesítésének módja és egyéb tudnivalók a Pályázati Kiírásban találhatóak meg.
A sikeres pályázást részletes Útmutató is segíti, mely itt elérhető.

Hozzászólások lezárva.