“SANYI” 40 éve Down-szindrómával élni – könyvajánló

Egy különleges, a maga nemében hiánypótló könyvet szeretnénk most bemutatni.

Különlegessége ennek a könyvnek, hogy nem a bajokról szól, és legfőképpen nem a deficitekre koncentrál, hanem annak bemutatásában segít, hogy milyen fejlődést érhet el egy olyan személy, aki Down-szindrómával él.

Ajánlom ezt a kiadványt gyógypedagógus-, pedagógus hallgatóknak, gyakorló pedagógusoknak, szociális munkát végzőknek, illetve mindazoknak, akik felnőtt értelmükben akadályozott személyekkel foglalkoznak. Mindezt olyan szándékkal, hogy ismerjék meg, ezáltal ismerjék fel a pedagógiai életkísérés fontosságát.

Különösképpen pedig azon családoknak ajánlom, akikhez DS gyermek érkezett mindazért, hogy a könyv gondolatai, érzelemvilága támogassa őket a mindennapokban.

A könyv megalkotására azért is mertem vállalkozni, mert:20 éve dolgozom a gyógypedagógia területén, és 15 évet felnőtt, értelmükben akadályozott személyek nappali intézményében dolgoztam, mint terápiás munkatárs később, mint intézményvezető. – mondja magáról és a könyvéről a szerző, Misák Darinka.

Misák Darinka Okleveles gyógypedagógus, 1975-ben született Orosházán. Pályáját 1996-ban Tarhoson, Békés megye legnagyobb és egyedülállóan komplex gyógypedagógiai és gyermekvédelmi intézményében kezdte, agrármérnökként.

Az ott eltöltött évek meghatározták későbbi élet-útját, hiszen abban az intézményben ismerkedett meg Sanyival, a Down-szindrómával élő fiatalemberrel. 2000-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola pedagógiai szakán diplomázott, majd 2008-ban ugyancsak ezen főiskola Gyógypedagógus-képző Intézetében értelmileg akadályozottak szakon gyógypedagógus diplomát szerzett.
2011-ben a Prágai Jan Amos Tudományegyetemen speciális pedagógusként magiszteri fokozatot ért el, kitüntetéses diplomával államvizsgázott. 2002-től, 15 éven keresztül Fogyatékosok Nappali Intézményében dolgozott terápiás munkatársként, később intézményvezetőként. A felnőtt, értelmükben akadályozott személyek pedagógiai életkísérését vallja szakterületének. Felnőttjeit a munka világán keresztül igyekezett megismertetni, ezáltal elfogadtatni az előítéletek miatt még komoly távol-ságtartást mutató társadalmi környezettel. Az ezzel kapcsolatos tanulmánya a Különleges Bánásmód Szakfolyóiratban jelent meg 2016-ban, „Utak az értelmükben akadályozott felnőtt sze-mélyek megismeréséhez — önkéntes kávéházi felszolgálás, mint egy lehetséges alternatíva” címmel. Ugyanebben az évben elvégezte a Down Dada szolgálatot, hogy Békés megyében önkéntesen támogatást nyújtson azon családoknak, akikhez Down-szindrómával élő gyermek érkezik. Hitvallása, hogy gyógypedagógusként a bölcsőtől a sírig kell kísérni a támogatásra szoruló, különleges igényű gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket.

A SANYI – 40 éve Down-szindrómával élni címmel megjelent könyvről az alábbi méltató szavakkal írt ajánlást egy szakértő, Dr. Szabó Mihály szegedi orvosprofesszor:

A könyv tartalmában, nyelvezetében, terjedelmében, képanyagával együttesen kiváló szakirodalmi alkotás.

Hiánypótló mű a Down-szindrómával érintett családok számára, akiknek segítő jobbot nyújt a lelki törések feldolgozásában, a gyermekük szellemi és testi fejlődésének reményébe vetett hit megerősítésében, a cselekvés, a tenni akarás ösztökélésében.

A rendellenességgel született fiú, fiatalember életének személyes kísérése, irányítása, képességeinek kibontakoztatása, e sziszifuszi munkába fektetett önzetlen erőfeszítések megjelenítése mind a szülőknek, mind a család szűkebb-tágabb környezetének, mind a közösségeknek, továbbá a gyógypedagógusoknak követendő példát ad.

Megjelentetését mind szakirodalmi, mind humanitási szempontból rendkívül fontosnak tartom e rendellenességgel élő, minden korosztálybeli vezetése, fejlesztése érdekében és társadalmi beilleszkedési nehézségeinek leküzdése végett.

Hozzászólások lezárva.