Ne hagyja senki az “ablakban”!

3 kérdés, 3 válasz a felajánlható SZJA 1 százalék(ok)ról

Mi okozhat problémát?

Korábban, ha valaki nem tudta, vagy nem akarta elkészíteni a saját személyi jövedelemadó bevallását, megkérhetett rá egy hozzáértő ismerőst, vagy rokont. Egy másik megoldás, amivel sokan éltek, a munkáltatói adómegállapítás volt.
Mindez már a múlté: az adóhivatal az adót – a munkáltatótól, kifizetőktől kapott adatokból – megállapítja mindenkinek, aki nem őstermelő, vagy egyéni vállalkozó.

Mindez kényelmes, de azt a veszélyt rejti magában, hogy akaratunkon kívül is elfeledkezünk, lemaradunk az adó 1+1 százalék felajánlásának lehetőségéről, hiszen ezt az adóhivatal az adózó helyett nem tudja (és nem is szándéka) “kitalálni”.

Hogyan kell rendelkezni?

A 20EGYSZA jelű formanyomtatvány kitöltésével 2021. május 20-ig a rendelkező nyilatkozatot eljuttathatja az adóhatósághoz mindenki, aki az adóbevallási tervezet elfogadásával (esetleg annak saját kezű javításával, kiegészítésével) tesz eleget adóbevallási kötelezettségének. Ezt a nyomtatványt természetesen az az adózó is használhatja, akinek az adóját a munkáltatója állapítja meg, de a rendelkező nyilatkozat továbbításával nem bízza meg munkáltatóját, sőt az is, aki önadózóként valamilyen ok miatt nem csatolta az adóbevallásához a rendelkező nyilatkozatot, és ezt utólag szeretné mégis megtenni.

Hasznos lehetőség, hogy a NAV honlapjáról és a www.magyarorszag.hu oldalról egyaránt elérhető egy online kitöltő-ellenőrző program, a (e-SZJA), amelynek segítségével szintén lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról.

Ha az elektronikus kitöltés és beküldés nehézséget okoz, a formanyomtatvány kinyomtatható, és azt lezárt, a magánszemély adóazonosító jelével ellátott postai borítékban lehet személyesen benyújtani a NAV ügyfélszolgálatain, vagy postán feladni. Legkésőbb 2021. május 20-ig be kell érkeznie azonban, mivel minden későbbi nyilatkozat érvénytelen.

Mit érdemes még tudni?

Az adóhivatal minden év január 1-jén a honlapján közzéteszi az adott évben a felajánlásokra jogosult civil szervezetek adószámát, nevét, székhelyét.

Aki mindkét kedvezményezetti kör részére kíván támogatást juttatni (tehát egyházaknak, vagy külön kiemelt társadalmi célokra is), annak az „EGYSZA” elnevezésű nyomtatvány mindkét részét ki kell töltenie. Aki csak az egyik kedvezményezett-körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, az „EGYSZA” elnevezésű lapon található, másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át.

Fontos, hogy az azonos kedvezményezett körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára lehet érvényesen rendelkezni. Figyelni kell arra, hogy nem érvényes a rendelkezés akkor sem, ha a nyilatkozat nem tartalmazza a kedvezményezett adószámát, az adatok tévesek, olvashatatlanok, vagy az adózó az adóját a rá vonatkozó törvényes határidőig nem fizeti meg.

Hozzászólások lezárva.