A Kormányhivatalok ellenőrizhetik a fogyatékosok nappali intézményeit és a lakóotthonokat

Mindazon tagszervezeteink, akik a fenti tevékenységet folytatják, találkozhatnak a Kormányhivatalok átfogó ellenőrzésével. Az ellenőrzések sikere érdekében szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy milyen típushibák fordulhatnak elő a hétköznapi működés során, melyek alapot adhatnak a hatóságnak arra, hogy megdorgálják a fenntartókat.

 1. Banális, de mégis fontos, hogy ha a szolgáltatási hely (engedélyes) kapcsolattartójának adatai megváltoztak, az be kell jelenteni, és kérni kell a módosítást a szolgáltatói nyilvántartásban.
 2. Az érvényes felelősségbiztosítás meglétét is vizsgálja a hatóság
 3. Javasoljuk, hogy azok, akik arról kapnak értesítést, hogy átfogó vizsgálat alanyai lesznek, készüljenek fel előre erre a vizsgálatra, és a hivatal figyelmére számot tartó valamennyi dokumentumot készítsék elő katonás rendben, a könnyebb átláthatóság, és a gyorsabb eljárás érdekében.

Ezek a dokumentumok a teljesség igénye nélkül az alábbiak:

 • szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés
 • tanúsítvány (másolatban) mert megnézik, hogy az eredeti jól látható helyen ki van-e függesztve
 • szakmai program, melyet nem árt aktualizálni a hatályos jogszabályoknak megfelelően
 • SZMSZ
 • Házirend, de itt is vizsgálják, hogy jól látható helyen ki van-e függesztve
 • Szabályzatok (iratkezelési-, pénzkezelési-,számviteli-, anyaggazdálkodási-, leltár-, selejtezési-,vagyonvédelmi-, munkavédelmi-,tűzvédelmi-,gépjármű használati-, és az érdekképviseleti fórum szabályzata)
 • munkaruha-védőruha juttatási szabályzat
 • vagyonhasznosítási szabályzat

Figyelem! A munkavédelmi, és a tűzvédelmi oktatási naplókat is megvizsgálja a hatóság. Fontos, hogy a szabályzatok legyenek aktualizálva, tekintve, hogy a jogszabályok folyamatosan változnak.

Az ellátotti dokumentáció körében az alábbiakat vizsgálják:

 • nyilvántartás
 • kérelem formanyomtatvány
 • egészségi állapotra vonatkozó nyilatkozat
 • jövedelem nyilatkozat
 • Értesítés módjának szabályozása
 • egyéni gondozási terv
 • látogatási-, és eseménynapló
 • írásbeli megállapodás az igénybe vevővel, melynek tartalmaznia kell az ellátás időtartamát és az Szt. 94./C.§ (1) bekezdésben felsorolt valamennyi rendelkezést, és ki kell térnie a jogviszony megszűnésének eseteire, illetve annak felmondására, ide értve a jogorvoslati lehetőségre vonatkozó tájékoztatást is.

Figyelem! A térítési díj megállapításánál mindenki tartsa szem előtt az 1993.évi. III. tv. 117.§ (1) bekezdésének rendelkezéseit.

A személyi feltételek is górcső alá kerülnek. Ebben a körben figyeljünk oda arra, hogy a Munka törvénykönyve 2012-ben megváltozott (2012.évi I. tv.) és olyan munkaszerződéseket fog keresni a hatóság, melyek ezen jogszabály alapján születtek. Minden esetben elvárja a hivatal, hogy igazoljuk azt, hogy az Mt. 46.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatót megkapták a munkavállalók. Elvárás, hogy minden dolgozó rendelkezzen munkaköri leírással, legyen továbbképzési terv, és természetesen hibátlan legyen az adatszolgáltatás a működési nyilvántartás felé.

A vizsgálatok kiterjedhetnek még a pénzügyi feltételekre (itt vizsgálják az önköltség számítást, a jogszabály szerinti térítési díjat) az ellátotti jogok érvényesülésére (mely esetben elvárás, hogy a közzétett nyitvatartási idő megegyezzen a házirendben leírtakkal), és a szolgáltatás szakmai jellemzőire is.
Még akkor is, ha „jó tanuló-, jó sportoló”-ként mindent megteszünk a hibátlan működés érdekében, akkor is lehet csomó a kákán, de remélem, hogy ez a rövid írás minden érintettet arra késztet, hogy bokros teendői mellett szakítson némi időt a „felesleges” papírok felülvizsgálatára.

Sikeres és “ellenőrzéstől mentes” működést kívánok: dr. Limbach Viktória

Hozzászólások lezárva.