Hatályba lépett az átláthatósági törvény

Mától hatályos a 2017. évi LXXVI. törvény a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról. Az új jogszabály alkalmazásakor több kérdés is felmerülhet, amelyekre a nonprofit.hu nyomán igyekszünk választ adni.

Kire vonatkozik a törvény?

Külföldről támogatott szervezetnek minősül az az egyesület és alapítvány, amely egy adóévben 7,2 millió Ft értékű, közvetlenül vagy közvetve külföldről származó pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatásban részesül.

Mi a közvetett és közvetlen támogatás?

Közvetlen a támogatás, ha a támogatott és támogató között nincs más szervezet a kapcsolatban, a közvetett támogatás megítélése részben az eset egyedi vizsgálata után, részben pedig a továbbiakban kialakuló gyakorlat alapján lehet majd eldönteni. Nem kell beszámítani a külföldi támogatás összegébe mindazt a támogatást, amelyet az egyesület vagy alapítvány külön jogszabály szerint az Európai Uniótól származó forrásként költségvetési szerven keresztül kap.

Mik a törvény hatálya alá eső egyesület vagy alapítvány kötelezettségei?

Amint az általa kapott tárgyévi támogatások összege eléri a 7,2 millió Ft-ot, 15 napon belül köteles bejelenteni külföldről támogatott szervezetté válását a székhelye szerint illetékes törvényszéknek a 2017. évi LXXVI. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal.
A beszámolóval egyidejűleg (vagyis legkésőbb május 31-éig) bejelentést kell tennie az 1. melléklet szerinti adattartalommal a nyilvántartó bíróság számára az előző évben kapott támogatásokról.
A bejelentést követően haladéktalanul közzé kell tennie a honlapján, valamint feltünteti az általa kiadott sajtótermékekben és egyéb kiadványokban is, hogy a törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.

Akit a téma részletesebben is érdekel, itt tud utánaolvasni.

Hozzászólások lezárva.