Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. feltételes pályázatot hirdet “Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” címmel

A pályázat kiírója abban az esetben bírálja el a pályázatokat, köti meg a szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A pályázat hivatkozási száma FOGREHAB 2017

A pályázat célja

A pályázat átfogó célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése – ezáltal társadalmi részvételük erősítése – munkáltatói szemléletformálás és társadalmi tudatosság-növelés és érzékenyítés révén. Közvetlen cél a már évek óta sikeres programok – a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés, a Segítő Vásárlás és a Jobb Velünk a Világ programok – további működtetésének és fejlesztésének biztosítása.

A pályázat célcsoportja:

A pályázat közvetlen célcsoportja (összefoglalóan és általánosan):

  • munkáltatók (nyílt piaci-, akkreditált- és/vagy fejlesztő foglalkoztatók)
  • foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerének szereplői
  • szűkebb és tágabb társadalmi környezet

A pályázat közvetett célcsoportja (összefoglalóan és általánosan):

megváltozott munkaképességű – fogyatékos és egészségkárosodott – személyek szakpolitika szereplői

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorciumok pályázhatnak.

A program forrása:

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 37.000.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

Önrész vállalása nem feltétel.

A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorciumok pályázhatnak, a konzorcium tagok száma legfeljebb 3 lehet.

A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások:

A „2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény alapján legalább 5 éve alapított civil szervezet, továbbá legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés vonatkozásában, vagy legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Segítő Vásárlás vonatkozásában, vagy legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Jobb Velünk a Világ program vonatkozásában.

A konzorcium vezetőjével szembeni további elvárások:

A konzorcium vezető alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása vagy munkaerő piaci integrációja érdekében történő működésnek.

A pályázat nyilvános. További részletek és információk itt olvashatók.

Hozzászólások lezárva.