Módosultak a civil szervezetek anyagi, működési és eljárásjogi szabályai

2017. január 1-jével módosultak a Ptk. egyesületekre vonatkozó rendelkezései, valamint 2017. március 1-jével a Cnytv.-ben (civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvény) és az Ectv.-ben (egyesülési jogról és civil szervezetekről szóló törvény) meghatározott működési szabályok.

A fontosabb változások röviden:

  • alapszabály kötelező tartalmi elemei szűkítésre kerültek, így például egyesület
  • létrejöttéhez a módosítás értelmében nem kell a továbbiakban vagyoni hozzájárulást teljesíteni.
  • a módosítás pontosítja a közgyűlés összehívásával kapcsolatos részletszabályokat
  • bevezetésre került a törvény erejénél fogva történő bejegyzés jogintézménye.
  • módosultak a civil szervezetek törvényességi felügyeletére vonatkozó szabályok is.
  • A www.birosag.hu oldalon, a CIVIL SZERVEZETEK menüpontban valamennyi civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetet érintő változással kapcsolatban részletes tájékoztatók, kitöltési útmutatók, segédanyagok is elérhetőek.

    Egy bővebb összefoglaló pedig letölthető innen.

Hozzászólások lezárva.