Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye Hatvan

Cím: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület
Telefon: +36-37/342-025
E-mail: fenihatvan@gmail.com
Weboldal: http://szogyehatvan.hu/
Facebook: Feni Hatvan

Intézményünk célja: a fogyatékkal élő embertársaink társadalmi beilleszkedésének elősegítése esélyegyenlőségük biztosítása. Fontos feladat önállósodásuk támogatása, napi ritmus kialakítása egy biztonságos légkör megteremtése.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: 23 fő

Tevékenységeink, szolgáltatásaink:

Szolgáltatásaink:
• étkezés biztosítása
• gondozottak képességeihez, életkorához igazodó egyéni és csoportos foglalkozások szervezése napi rendszerességgel
• szabadidős programok szervezése (kirándulás, múzeumlátogatás stb.)
• segítségnyújtás, gondozás
Napi tevékenységeink, foglalkozások:
• kézműves foglakozás (szövés, varrás, fűzés, festés, vágás, ragasztás, kézimunka)
• ének foglalkozás,
• mozgásfoglalkozás (úszás, séta, kerékpározás),
• közösségformálás (születés- és névnapok ünneplése, kapcsolattartás más intézményekkel),
• kerti munka (gyomlálás, öntözés),
• fejlesztés, szinten tartás (írás, olvasás, számolás gyakorlása, versek tanulása, szereplés),
• önállóságra nevelés (háztartási munkák elsajátítása, közlekedés, vásárlás, étkezés),
• évszakokhoz, ünnepekhez igazodó programok, kirándulások.

Hozzászólások lezárva.