Magyar Williams Szindróma Társaság

Telephely és székhely: 1089 Budapest Orczy út 2.


Cél, hogy a Williams szindrómás betegek a számukra potenciálisan legmagasabb elérhető szinten élhessenek, hogy társadalmilag elfogadottá és önálló életvitelre képessé váljanak és így beilleszkedhessenek a társadalomba.

Tevékenységeink, szolgáltatásaink

– Gyermek és felnőtt Williams szindrómások éves orvosi ellátásának koordinálása (beteg oldalon)
– Mozgásos- és zenei fejlesztő foglalkozások tartása
– Szülőklubok megrendezése
– Családi és fejlesztő táborok szervezése
– Fészekhagyó fiatalok felkészítése az életre (támogatott lakhatásra, támogatott munkahelyre, önállóbb életvitel kialakítására)
– Kirándulások szervezése
– Közösségépítő programok szervezése
– Családi napok programjainak szervezése
– Együttműködések kialakítása hasonló profilú szervezetekkel
– Részvétel a szövetségek munkájában, programjain (RIROSZ, FEWS…)
– Ritka és más hasonló betegséggel élő sorstársak segítése
– Kutatásokban részvétel
– Konferenciák szervezése
– Egyetemi gyakorlóhely és önkéntes fogadóhely
– Nemzetközi kapcsolatok ápolása

További információk: www.williams.org.hu

Hozzászólások lezárva.