“INTEGETŐ” Program

Az Integető program célja: egy adott település nyugdíjas szervezetei, és az ott működő gyógypedagógiai intézmények, illetve tanulóik összekapcsolása személyes találkozások által.

Az Integető program egy vidéki tagszervezet, a Szép Jelen Alapítvány nemes gondolataiból indult útjára. Céljuk elsősorban az integrációt megvalósító nyugdíjas közösségek és a fogyatékossággal élő kisiskolások részvételével megvalósuló buszos kirándulások szervezése, bonyolítása, az együttlét egy új formája, mely generációkat kapcsol össze.

Az Integető program alapötletét tovább gondolva az esztergomi Montágh Iskola önkéntes közösségi szolgálatot teljesítő diákjaival a Ferences Rendtartomány esztergomi idősek otthonának lakóival valósítjuk meg. Volt egy kiinduló ötlet, mely szerint az idősek és a fiatal fogyatékkal élők buszos kirándulás formájában osztják meg gondolataikat, és töltenek együtt egy-egy csodálatos napot – a járványhelyzet miatt átalakult, hiszen a COVID-19 alaposan “átírta a programot”. A diákok nem juthattak be az idősek otthonába. Az idősek nem jöhettek ki. Ekkor jött az az ötlet, hogy mi lenne, ha a külvilágot vinnénk be az otthon lakónak? Az ÉTA Országos Szövetség teljes eszköz támogatásban részesítette a programot. A diákok a Szövetség által biztosított telefonnal és stabilizátorral, szélessávú internettel külső helyszínekről készítettek fotókat, videókat, melyeket az otthon a Szövetség által biztosított laptop, projector segítségével levetítettek a lakóknak. A diákok egy megbeszélt időpontban közvetítettek a Kálvária dombról, melyet a lakók nagy örömmel fogadtak.

Az Integető programot a tapasztalatok nyomán tervezzük úgy továbbfejleszteni, hogy a programba bekapcsolódhatnak a Szövetséggel szerződésben álló iskolák is. Így Kelet-Magyarország és Budapest is bemutatkozhatna a programban.

Ai Integető Program alakulása 2020/21-ben – Beszámoló

Sajnos a járványhelyzetre való tekintettel az Integető programot is át kellett gondolnia a Szövetségnek, hogy milyen formában valósuljon meg. Az eredeti célkitűzés – mint említettük – az volt, hogy az időseket és a sérült fiatalokat egy külsős program keretében hozza össze. Az idősek élőben közvetlen kontaktban megosztják tudásukat tapasztalataikat a fiatalokkal egy kirándulás, külső helyszínen történő program – akár egy szalonnasütés a szabadban, nordic walking, vagy egyéb más hasznos időtöltés – keretein belül. A lényeg az, hogy az idősek számára kinti, külső helyszínes programot szervezünk. Ez sajnos jelen helyzetben nem valósítható meg. A járvány miatt országos látogatási tilalom lépett érvénybe kora ősszel, és a személyes kapcsolattartás ezen formája ezáltal akadályokba ütközik. A Szövetséggel egyeztetve arra az elgondolásra jutottunk, hogy most az otthonba visszük a külvilágot a számunkra már ismert, de még tanulandó, az idősek számára pedig egy gyakorlatilag teljesen új formában. Ez a megoldás nem más, mint az online tér adta lehetőségek kiaknázása.

Helyszínek: Belső- Esztergom Ferences Rendtartomány Idősotthona, valamint Külső-Esztergom város területe a kapcsolódó eseményekkel együtt.

Résztvevők: Az idősotthon lakói, munkatársai és az Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola szakiskolás közösségi szolgálatos tanulói.

A programhoz kapcsolódó időpontok:

November utolsó szombatja, december 20-23 közötti egy megbeszélt leegyeztetett nap, és 2021 (még tervezés alatt).

Cél: Az idősotthonban élők életébe a város hétvégéjének mozgalmasságát bevinni-eljuttatni az ÉTA Országos Szövetség által biztosított infokommunikációs eszközök segítségével.

A diákok lehetőleg élő adás formájában a lakóknak bemutatják az adventi forgatag szépségeit, a Széchenyi téren a gyertyagyújtást, illetve a márciusi téli álmából ébredező várost interaktív formában. A program megvalósításához felmértük a szükséges technikai eszközöket. Szükség lesz egy laptopra, internet elérhetőségre, projektorra,- ehhez kapcsolódó projektor vászonra és állványra – azért, hogy minél többen kivetítve láthassák az eseményeket. Továbbá egy másik laptopra, amellyel a fekvő – mozgásukban teljes mértékben akadályozott – ápoltak, lakók is részesei lehessenek igény esetén az eseményeknek. Diákjaink egy okostelefon, korlátlan internet és képstabilizátor segítségével előre egyeztetett programokat közvetítenek élőben a lakók számára. Tehát a lakó azt látja, amit a diák lát kint az utcán. Ezzel lehet kicsit talán pótolni a kijárási és látogatási tilalom miatt elmaradt személyes találkozásokat.

Ehhez a szükséges felszerelést az ÉTA Országos Szövetség biztosítja az idősek otthonának laptopok, projector, projectorvászon és állvány formájában. A közösségi szolgálatos diákok szolgálatteljesítéséhez pedig okostelefon, dji telefonstabilizátor, korlátlan net és router tartós használatba adásával egy év időtartamra segíti a munkát a fentiekben leírt program végéig.

Reméljük sok kellemes percet, órát, élményeket biztosítunk a lakók számára, akik számára a járványhelyzet miatt hosszú idő óta a külvilág látogatása nem lehetséges. Diákjaink egy új formában tarthatnak kapcsolatot a már korábban élőben személyesen megismert és látogatott idős emberekkel.

Köszönjük az ÉTA Országos Szövetség támogatását és a Ferences Rendtartomány Esztergomi Idősek Otthonának közreműködését az INTEGETŐ Program megvalósításában.

Hozzászólások lezárva.