Pro Filii Alapítvány pályázati kiírása

A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását.

Az elbírálás során előny, ha a pályázati program célcsoportja egészségügyi, szociális vagy más okból hátrányos helyzetű gyermek(ek), a program közvetlen elérése minél szélesebb körű, illetve hatása mélyebb.

Pályázati díj: nincs.

Pályázók köre: a Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek, amelyek létesítő okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják, és a pályázat benyújtásának időpontjáig 2 éve nyilvántartásba vették, illetve nagykorú, magyar állampolgárságú magánszemélyek, akiknek nem áll fenn köztartozásuk.

A pályázat megvalósításának időtartama: A támogatási szerződés megkötését követő 1 naptári év.

A támogatás jellege: A támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, amely beszámoló-köteles. A támogatás elnyeréséhez önrész felmutatása nem szükséges. A nyertesekkel az Alapítvány támogatási szerződés köt.

Az igényelhető/elnyerhető támogatás összege: minimum 100 000,- Ft, maximum 10 000 000,- Ft (pályázatonként)

A Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson.
Egyéb szabályok: Csak olyan tevékenység megvalósítására lehet pályázni, amelynek költségei a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók, és nem tartoznak a „nem megpályázható költségek” körébe.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Hosszabb távú program külön-külön meghatározott szakaszainak támogatása – megismételt pályázatok alapján – lehetséges, de valamely szakasz, fázis támogatása önmagában további támogatásra nem jogosít.
Nem megpályázható költségek: jelen kiírás keretében az alábbi költségek nem pályázhatók, illetve ezen költségek nem számolhatók el:

– munkabér és járulékai,
– közüzemi díjak,
– szervezeti- és egyéb tagsági díjak,
– bármilyen jellegű pénzügyi tartozás-, hitel törlesztésének költsége,
– bírságok, kötbér, adók, perköltség, hatósági díj.

A már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása sem támogatható.

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban:

negyedév: január 01. – március 15.
negyedév: április 01. – június 15.
negyedév: július 01. – szeptember 15.
negyedév: október 01. – december 15.

A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött, amely ITT LEHETSÉGES.

A pályázatokat az adott pályázati ciklus utolsó napjáig lehet benyújtani.

Benyújtandó dokumentumok:
– létesítő okirat
– a pályázati jogosultságot és a pályázat tartalmát alátámasztó dokumentumok, köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás.

A Bírálóbizottság értékeli a pályázatokban szereplő tevékenység jelentőségét, a rászorultsági elv érvényesülését, indokoltságát, a pályázat tartalmát, a tevékenység színvonalát, és vizsgálja, hogy a pályázati program megvalósítása összhangban van-e a beadott költségvetéssel, az megalapozott, indokolt és reális célkitűzéseket tartalmaz-e. A Bírálóbizottság javaslatai alapján az Alapítvány Kuratóriuma minden negyedév végéig dönt a támogatott szervezetekről és/vagy magánszemélyekről.

További információk:
info@profilii.hu

(-Forrás: www.profilii.hu-)

Hozzászólások lezárva.