Tájékoztató a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat Támogatott lakhatás szolgáltatásáról

A Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat integrált szociális intézményként gyermekjóléti alapellátást (Bölcsőde), szociális alap (Idősek nappali ellátása, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás) és szakellátást (Támogatott Lakhatás) működtet.

A támogatott lakhatás szociális szakellátás bemutatása:

Intézményünk, az országos felvételű támogatott lakhatást fogyatékos személyek részére, Cegléden az Ősz utca 13. és 16. szám alatt található Jávor Pál és Török József Házban nyújtja igénybe vevői részére 2016. októbere óta. A szolgáltatást épületenként 8-8 fő igénybe vevő számára tudjuk biztosítani. A támogatott lakhatást igénybe vevők célcsoportja elsősorban a mozgásukban súlyosan akadályozott emberek. A szolgáltatás helyszínéül szolgáló házak Cegléd központjától 1000 m-re a kertvárosi részben, csendes, nyugodt környezetben helyezkednek el. Egymással szemben lévő földszintes, sarki épületek, melyekben egymás mellett kerültek kialakításra a teljesen akadálymentes garzon jellegű lakások, szoba, konyha, fürdőszoba-wc, előszoba elosztásban. A földszinti lakások közös nagy udvarra nyílnak, ezáltal biztosított a lakók szabad levegőn tartózkodása, valamint a szabadtéri rendezvények megvalósítása.

A támogatott lakhatás szolgáltatás célja:

A támogatott lakhatás, a fogyatékos személyek részére biztosított szociális szakellátás, amely az igénybe vevő életkorának, egészségi állapotának, és önellátási képességének megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja a lakhatási szolgáltatást, mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó, és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt. Az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást, az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén; étkezést, ápolás-gondozást, fejlesztést, szállítást, tanácsadást, pedagógiai segítségnyújtást a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat.

A szolgáltatás nyújtásának alapvető célja, hogy az igénybe vevő a társadalmi életben a fogyatékosságából eredő esetleges hátrányos/megkülönböztetett helyzetet/helyzeteket kiküszöbölve a szolgáltatások igénybevételével, és a folyamatos szociális segítségnyújtás biztosításával a társadalmunkban hátrányok nélkül és teljes értékűen tudjon részt venni, életét mind inkább önállóan tudja vezetni.

Szolgáltatásaink biztosításával elsődleges célunk, hogy az igénybe vevőink számára segítséget nyújtsunk az egészségi állapotuk javulásának, illetve szinten tartásának elérésében, valamint az általános szociális helyzetük stabilitásának a kialakításában, és ez által az önálló életvezetésük fenntartásában.

A szolgáltatás során biztosítjuk:

– lakhatási szolgáltatás keretében a folyamatos fűtés, áram, víz, csatorna és hulladékszállítás biztosítását,
– az ellátott társadalmi életben való részvételét segítő más szolgáltatások igénybe vételének elérését,
– a komplex szükségletfelmérés eredményének és tartalmának megfelelő személyre szabott szolgáltatásokat: esetkezelést, esetvitelt, étkeztetést, felügyeletet, gondozást, készségfejlesztést, közösségi fejlesztést, szállítást, tanácsadást,
segítségnyújtást a kulturális és szabadidős tevékenységek szervezésében, társas kapcsolatok fenntartásában,
közösségi rendezvényeken történő részvétel biztosítását,
– lehetőséget az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló megoldására, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához.

Jelenleg két, teljesen felújított lakásba tudunk ellátottat fogadni.

A felvételi eljárás elindításának alapja, hogy a jelentkező/igénybe vevő jelölt rendelkezzen (ORSZIS, NRSZH-s stb. szakvéleménnyel, valamint FOT-tal.)

Az intézményi elhelyezés előtt (a felvételi eljárás keretében), pedig szükséges megkérnünk a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Hatósági és Orvosszakértői Főosztály szakvéleményét (Alapvizsgálat), valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól kirendelt szakértő által elvégzett Komplex szükségletfelmérést.

A fentiekben ismertetett szociális szakellátásunkba szívesen várjuk látókörükben lévő leendő igénybe vevő jelölt/jelöltek jelentkezését.

Az intézményi térítési díj: 64.950 Ft/hó.

Esetleges kérésük, kérdésük esetén készséggel állunk rendelkezésükre!

Rövid képes tájékoztató innen letölthető.

Kapcsolat:

Pataki Gábor
Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat
Jávor Pál és Török József Ház Támogatott Lakhatás
telephelyvezető
Telefonszám: 20/287-63-80
Elektronikus levél: Pataki.Gabor@lutheran.hu
pilisi.szeretetszolgalat@gmail.com

-CÉHáló információ-

Hozzászólások lezárva.