„Számítógép: a mindennapi társ 12″ – informatikai pályázat

Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet „Számítógép: a mindennapi társ 12″ címmel.

A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógéppark-juk bővítésére ASP, E-recept, E-napló kompatibilis asztali számítógépeket tartalmazó számítógépes szolgáltatáscsomagok által, illetve segíteni a meglévő elavult számítógépek és operációs rendszerek korszerűre váltását akár Intel Core i7-es, SSD meghajtót (gyorsabb indítást és működést biztosító eszközt) is tartalmazó számítógépekre, akár 3 év teljes körű garanciával.

Kiegészíthető a pályázat továbbá NOTEBOOK-okkal, monitorokkal, a pályázatban igényelt számítógépek darabszámától függetlenül.

Pályázati keret: Az Országos Informatikai Programirodát üzemeltető Arminiki Kft. és szerződött partnerei (partnerek listájához lásd a weboldalt: www.oip.hu) kínálatából összeállított számítógépes szolgáltatáscsomagok. Figyelembe véve a WINDOWS 7 támogatásának közelgő megszűnése miatti megnövekedett igényeket, az itt közölt tartalommal és árszínvonalon 1500 gépet tartalmazó számítógépes szolgáltatáscsomag érhető el, melyből az alábbi feltételekkel lehet pályázni.

A nyertes pályázó által fizetendő összeg: A választott számítógépes szolgáltatási csomagnak megfelelően, a pályázat táblázatos részeiben olvashatóak a konkrét fizetendő összegek. A pályázónak lehetősége van a számlázás bontását kérni (így biztosítva a könnyebb elszámolhatóságot például a telephelyek közötti nyilvántartáshoz, vagy bármilyen más okból kifolyólag).

A pályázók köre: Bármely, az alábbi területeken működő szervezet/intézmény pályázhat tekintet nélkül működési formájára:

– Közigazgatás (polgármesteri hivatal, önkormányzat, kistérségi társulás, kamara, köztestület és intézményeik, stb.)

– Egészségügy (kórház, háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő, stb.)

– Oktatás, nevelés (köz és felsőoktatás, felnőttoktatás, óvoda stb.)

– Szociális/közösségi tevékenységek (idősek otthona, gyermekotthon, polgárőrség, könyvtárak, szakszervezetek, művelődési és közösségi házak, klubok, szenvedélybetegekkel foglalkozók, stb.)

– Egyházak, vallási egyesületek (vallási, hitéleti tevékenységek)

– A fenti tevékenységek valamelyikével foglalkozó, vagy ilyen létesítményt működtető, támogató szervezet (alapítvány, egyesület, köztestület, gazdasági társaság, közhasznú kft, stb.)

Bármely NEM profitorientált szervezet (függetlenül tevékenységi körétől pl. sportegyesületek, alapítványok, stb.)

A megpályázható csomagok általános informatikai tartalma:

Márkás, használt asztali számítógépek jogtiszta szoftverekkel. A pályázaton márkás, használt, felújított számítógépekből álló 1, 4, illetve 8 gépes szolgáltatás-csomagokra lehet jelentkezni. Egy pályázó, egy adatlapon belül legfeljebb 240 számítógépet tartalmazó csomag-állományt pályázhat meg. A bírálat során a nagyobb fejlesztések előnyt élveznek (lásd az elbírálás szempontjai részben).

Minden csomag alkalmas az Internet-használaton túl a hagyományos irodai, oktatási és egyéb általános számítógépes feladatok elvégzésére (például szövegszerkesztés, táblázatkezelés).

A gépek szoftverezettsége: az operációs rendszer a legújabb, jogtiszta Microsoft Windows 10 (Külön megvásárolva, egy Microsoft Windows operációs rendszer-szoftver önmagában 25-55 ezer Ft körüli összeget tesz ki).
Továbbá Európai Uniós gyártású, jogszabályokkal harmonizáló professzionális vírusvédelemmel látjuk el a gépeket (1 éves antivírus előfizetés kb. 10.000Ft/gép értékben ). Irodai munkát segítő program, például a LibreOffice magyar nyelvű (magas szintű Microsoft Office kompatibilitás) irodai programcsomag is telepítésre kerül, mely a szövegszerkesztő és táblázatkezelő lehetőségeken túl rendelkezik egyebek közt prezentáció készítő funkciókkal is (opcionálisan igényelhető Microsoft Office is a kiegészítők között).

A pályázat benyújtásának formája: A pályázatra a pályázati e-adatlap hiánytalan kitöltésével (mely elérhető a www.oip.hu oldalról), és egy legfeljebb 2 oldal terjedelmű intézményi ismertetőt feltöltve lehet jelentkezni, melynek utolsó bekezdésében meg kell jelölni a számítógépek felhasználásának módját is. Továbbá a kitöltött és aláírt adatlapot egy példányban, postai úton is szükséges eljuttatni a beküldési címre (a bírálat e nélkül is lezajlik).

Az önállóan is igényelhető kiegészítők egyszerűsített eljárása:

Amennyiben a pályázati részvételre jogosult, és pályázati csomagot nem, kizárólag az „önállóan is igényelhető” kiegészítők közül kíván igényelni eszközöket (pl. csak notebookokat szeretne), akkor nem szükséges a komplex pályázati benyújtási procedúrát végigjárni, kérhető egyszerűsített eljárás, melynek menetéről e-mailben
( palyazat@oip.hu ), vagy telefonon kérhető tájékoztatás.

Benyújtási határidő: A pályázatok beadása ‘A’ szakasz 2019. október 17-ig a ‘B’ szakasz 2019. november 07-ig folyamatos.

A pályázattal kapcsolatos további részletek a kiíró honlapján olvashatóak (www.oip.hu) valamint további információ az Országos Informatikai Programiroda információs vonalán is kérhető: 06-1 / 633-38-28

Hozzászólások lezárva.