Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2019

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2019 (kód: SZÜLŐ2019) címmel.

A pályázat célcsoportja, célja

Közvetlen célcsoport: fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok; fogyatékos szülők.

Közvetett célcsoport: fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő családokkal, fogyatékos szülőkkel kapcsolatba kerülő szakemberek, társadalmi környezet.

A pályázati program átfogó célja a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.

Alcélok: közösségépítés elősegítése, tájékoztatás és tanácsadás, társadalmi integráció, önérvényesítés és érdekérvényesítés segítése, együttműködések és kapcsolati hálók létrehozásának ösztönzése, tehermentesítés, a szülők munkaerő-piacra történő visszatérésének támogatása, mentálhigiénés segítségnyújtás.

Támogatásban részesíthetők köre

A programra kizárólag a következő gazdálkodási formák valamelyikébe tartozó magyarországi szervezetek pályázhatnak, magyarországi célcsoporttal:

Egyesület, alapítvány (GFO 521, 529, 565, 569)
Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
Szövetség (GFO 515, 516, 517)

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A Pályázók a következő 2 szolgáltatástípusból választhatnak:

A.) Szülősegítő foglalkozások

Célja a közösségépítés, a hasznos ismeretek és információk átadása, tanácsadás, mentálhigiénés segítségnyújtás (önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, konfliktuskezelés, szülői hivatás erősítése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása, gyászfeldolgozás) kikapcsolódási lehetőség biztosítása egyéni vagy csoportos formában.

A szülősegítő foglalkozások megvalósítása történhet előadássorozatok szervezésével, mentálhigiénés alkalmak formájában, a programba beépíthetők intézménylátogatások, igény esetén támogatható az egyéni tanácsadás, a párterápia, apaklubok, testvérklubok.

A pályázók a projekt zárásaként vagy egyéb időpontban a megvalósítás során beépíthetnek egy rekreációs programelemet is a projekttervbe (pl. kirándulás, közös kulturális, sport program, stb.).

A maximálisan igényelhető összeg A.) kategóriában: 400 000 Ft.

B.) Komplex szülősegítő projektek

Célja: a közösségépítés révén a szervezet tevékenységi körének bővítése, területi kiterjesztése, szülősegítő hálózatok és együttműködések kialakítása, az érdekvédelmi tevékenység erősítése, a szülők foglalkoztatásának elősegítése és tehermentesítése, disszemináció, társadalmi érzékenyítés.

A B.) kategória esetében kiemelten fontos, hogy a projektterv előre mutató, jól felépített legyen; tükrözze, hogy a civil szervezet tudatosan, jól körvonalazott igényekhez igazodva végzi szülősegítő tevékenységét.

A B.) kategóriában lehetőség van eszköz és szakirodalom beszerzésére is, maximum az igényelt összeg 20{729cabe77cfad22e328e3f52dde1cef5a1d84c61b4eb2c69baf36222cdbb8fc4}-ának erejéig, de kizárólag abban az esetben, ha ez szorosan kapcsolódik a tervezett projekthez, és azt megfelelő indoklással alátámasztják.

A maximálisan igényelhető összeg B.) kategóriában: 1 200 000 Ft.

A B.) kategóriába tartoznak a következő támogatható tevékenységek:

– Mentorszülői tevékenység: képzés kidolgozása, adaptációja, megvalósítása. Új képzés kidolgozása vagy adaptáció esetén a próbaképzés kötelező eleme a programnak.
– Mentorszülői tevékenység megvalósítása, mely alatt a közvetlen sorstársi segítségnyújtást értjük, jellemzően egyedi esetkezelésekkel (a szülőklubok nem ebbe a kategóriába tartoznak!)
– Szervezetfejlesztés, új civil szervezetek létrehozásának támogatása a közösségépítés elősegítése és a működés hatékonyságának növelése érdekében. Ezen tevékenységet választók vállalják, hogy a megvalósítási időszak végére elkészítik a szervezet stratégiai tervét, megfogalmazzák szervezetük fejlesztési irányait.
– Megyei/kistérségi konferenciák szervezése a célcsoportot közvetlenül érintő tematikában
– Gyermekfelügyeleti rendszer kiépítése, működtetése
– Szülők foglalkoztatását elősegítő programok
– A szervezet honlapjának kialakítása vagy fejlesztése, népszerűsítése
– Filmkészítés: motiváló kisfilmek, melyek élettörténeteken keresztül vagy a szervezet létrejöttének, működésének bemutatásával a közösségépítés erejét hangsúlyozzák.

A B.) kategórián belül lehetőség van egyszerre több tevékenységtípus választására, de nem lehet egyszerre az A.) és a B.) szolgáltatástípusra is pályázni.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2019. július 1-től 2020. április 30-ig tart.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Benyújtási határidő: 2019. április 30.

A pályázatot postai úton a következő címre lehet benyújtani:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (SZÜLŐ2019)

A pályázatot postai úton egy példányban (spirálozva/fűzve), valamint elektronikusan kérik benyújtani.

Az elektronikus benyújtás a következő dokumentumok elküldését jelenti a szulo2019@fszk.hu e-mail címre (határidő: benyújtási határidő napja, éjfél):

– Pályázati adatlap Word formátumban
– Költségterv Excel formátumban
– Adatok tábla Excel formátumban
– Önéletrajzok személyenként külön, Word vagy Pdf formátumban

További információ:

FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája

e-mail: szulo2019@fszk.hu

A teljes kiírás itt olvasható.

Hozzászólások lezárva.